AdForm Image

Alibey Hotels & ResortsAli Bey Resort Sorgun etkinlik takvimi güncellendi!Alibey Hotels & Resorts

Ali Bey Hotels & Resorts Politikalarımız
Kurumsal
 • Ali Bey Hotels & Resorts Politikalarımız

  Kalite, Çevre Ve Gıda Güvenliği Politikamız

  Kaliteli hizmet anlayışı ile misafirlerimize hizmet ederken çevreye dost yaklaşımımız ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

  KALİTE POLİTİKASI

  • Yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkileri tespit eder, olası tehlikeleri ve atıkları kontrol altına alırız.
  • Uygun kalitede ürün ve hizmeti misafirlerimize sunarak misafirlerimizin güvenini ve memnuniyetini artırırız.
  • Ulusal ve uluslararası standartlara göre kalitemizi kontrol altında tutar, kaliteyi artırıcı önerilere ve araştırma geliştirme faaliyetlerine önem veririz.
  • Misafirlerimize kaliteli ve güvenli ürünler sunarız. Sürekli İyileştirme çalışmalarımızla, misafirlerimize en iyi hizmeti sunarız.
  • Ürün ve hizmet tedarikinde sürdürülebilirlik çerçevesinde yerel ürün ve hizmetlere öncelik veririz.
  • Çağdaş yönetim ve insan kaynakları yaklaşımlarını benimser, kurumsallaşmaya ve kendini geliştiren bir organizasyon olmaya inanırız.
  • Yasa ve ilgili düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedefleriz.

  ÇEVRE POLİTİKASI

  • İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkilerimizi tespit eder ve olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız.
  • Doğal kaynakların kontrollü kullanılması, enerji tüketiminin, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgenmesi için yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyarız.
  • Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız tarafından da benimsenmesi için etkinlikler düzenler, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak doğada ve çevrede artı değerler yaratırız.

  GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara uymayı taahhüt ederiz.
  • Gıda güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca ve tedarikçilerimizle paylaşırız.
  • Ürünlerimizi gıda güvenliği kriterleri çerçevesinde üretip, riskleri ve tehlikeleri minimize ederiz.
  • Misafirlerimizin talepleri doğrultusunda ürünlerimizi, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretip, depolayıp, taşıyarak misafirlerimize güvenli ürünler sunarız.
  • Misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarak, ve bu amaçla işletmemizi sürekli geliştirerek, personelimizi de eğitimlerle bilinçlendirir destekleriz.

  ÇOCUKLARIN KORUNMASI POLİTİKASI

  Ali Bey Hotels & Resorts olarak çocuklara yönelik her türlü sömürü ve istismara karşı etik bir tutum belirlemek, personelimizi bu konuda eğitmek, çocuk misafirlerin korunması ve güvenliğini sağlamak, yürürlükteki kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uymak, çocuklara cinsel istismar halinde yetkililere haber vermektir.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  Ali Bey Hotels & Resorts olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sürekli iyileştirir, iş sağlığı ve güvenliği yasa ve mevzuatına uyar, çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendiririz.

  MİSAFİR ŞİKÂYETİ YÖNETİM POLİTİKASI

  ALİBEY HOTELS & RESORTS tesisleri olarak;
  • Misafirlerimizin şikâyetlerine konakladığı sürede ve en kısa zamanda objektiflik ve duyarlılık ilkeleri doğrultusunda etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarız,
  • Misafirlerimizin memnuniyetini ve sadakatini en üst seviyede tutup ve bu amaçla işletmemizi sürekli geliştiririz
  • Yürürlülükte olan yasal yükümlülüklere uymayı ve Misafir şikayetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini ve personelimizin eğitimlerle bilinçlendirilmesini taahhüt ederiz.

  SATIN ALMA POLİTİKASI

  Ali Bey Hotels & Resorts olarak çevre dostu yapı malzemelerinin, sürdürülebilir yiyecek ve tüketim ürünlerinin, az enerji tüketen alet, ekipman ve ürünlerin yasal düzenlemelere uyum sağlayan, iş etiği anlayışıyla insan hakları, çalışan sağlığı ve emniyeti ve çevre güvenliğine önem veren tedarikçilerin seçilerek hizmetlerin satın alınmasıdır.


  SATIN ALMA POLİTİKAMIZ KAPSAMINDA
  • Enerji tüketen ürünlerin tedarik aşamasında, öncelikle düşük enerji tüketimine sahip ürünler araştırılır (Enerji tüketimi, yakıt tüketimi, vb.) ve mümkün olması halinde tercih edilir.
  • Yiyecek ve diğer tüketim ürünlerinin tedarik aşamasında, öncelikle yerel olarak üretim yapan tedarikçiler tercih edilir. Ürünlerin tedariki sırasında, departmanların isteği doğrultusunda alınacak ürünler mümkün olduğunca büyük ambalajlarda satın alınır.
  • Hizmet tedariklerinde öncelikle yerel şirketler ile görüşülerek değerlendirme yapılır. Hizmet ve ürün tedariki konusunda çalışılan tüm kuruluşların yasal düzenlemeler konusunda bilinçli ve uyumlu, insan haklarına saygılı, çalışan sağlığı ve emniyetine önem veren, çevre sağlığı ve çevre güvenliği konusunda duyarlı olmasına dikkat edilir.