Alibey Hotels & ResortsAli Bey Resort Sorgun etkinlik takvimi güncellendi!Alibey Hotels & Resorts

Kalite ve Çevre Uygulamalarımız
Kurumsal
 • Kalite ve Çevre Uygulamalarımız

  Kalite, Çevre Ve Gıda Güvenliği Politikamız

  Kaliteli hizmet anlayışı ile misafirlerimize hizmet ederken çevreye dost yaklaşımımız ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

  Kalite politikamız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar:

  • Yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkileri tespit eder, olası tehlikeleri ve atıkları kontrol altına alırız.
  • Uygun kalitede ürün ve hizmeti misafirlerimize sunarak misafirlerimizin güvenini ve memnuniyetini artırırız.
  • Ulusal ve uluslararası standartlara göre kalitemizi kontrol altında tutar, kaliteyi artırıcı önerilere ve araştırma geliştirme faaliyetlerine önem veririz.
  • Misafirlerimize kaliteli ve güvenli ürünler sunarız. Sürekli İyileştirme çalışmalarımızla, misafirlerimize en iyi hizmeti sunarız.
  • Ürün ve hizmet tedarikinde sürdürülebilirlik çerçevesinde yerel ürün ve hizmetlere öncelik veririz.
  • Çağdaş yönetim ve insan kaynakları yaklaşımlarını benimser, kurumsallaşmaya ve kendini geliştiren bir organizasyon olmaya inanırız.
  • Yasa ve ilgili düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedefleriz.

  Çevre politikamız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar:

  • İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkilerimizi tespit eder ve olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız.
  • Doğal kaynakların kontrollü kullanılması, enerji tüketiminin, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgenmesi için yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyarız.
  • Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız tarafından da benimsenmesi için etkinlikler düzenler, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak doğada ve çevrede artı değerler yaratırız.

  Gıda güvenliği politikası kapsamında yaptığımız çalışmalar:

  • Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara uymayı taahhüt ederiz.
  • Gıda güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca ve tedarikçilerimizle paylaşırız.
  • Ürünlerimizi gıda güvenliği kriterleri çerçevesinde üretip, riskleri ve tehlikeleri minimize ederiz.
  • Misafirlerimizin talepleri doğrultusunda ürünlerimizi, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretip, depolayıp, taşıyarak misafirlerimize güvenli ürünler sunarız.
  • Misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarak, ve bu amaçla işletmemizi sürekli geliştirerek, personelimizi de eğitimlerle bilinçlendirir destekleriz.